Cursussen, training, bijles scheikunde


Voor cursussen, training en bijles scheikunde bezoek mijn website: www.chemieonderdeknie.nl

zondag 8 mei 2016

Wanneer stijgt de entropie bij reversibele en irreversibele processen?


Samenvatting


 Men zegt dat chemische en natuurkundige processen die, nadat ze op gang zijn gekomen, vanzelf verlopen, steeds gepaard gaan met een stijging van de entropie tijdens dat proces. Ik stel in deze serie dat die paring niet zo eenduidig is. Dat bij reversibele processen die paring anders is dan bij irreversibele processen. Dat bij reversibele processen de entropiestijging een gevolg is van het proces. Maar dat bij irreversibele processen de entropiestijging voorafgaat  aan het proces. Het proces is daarbij een gevolg van de entropiestijging. Het één en ander komt voort uit een andere telling van het aantal mogelijkheden waarop een systeem kan bestaan.


Afleveringen

1.   Inleiding: Stelling dat entropie stijgt voorafgaand aan een irreversibel proces
2.   Statistische entropie en het aantal manieren waarop gasdeeltjes in een ruimte
      geplaatst  kunnen worden
3.   Statistische entropie en het aantal manieren waarop gasdeeltjes in een ruimte kunnen
       bewegen
4.   Statistische entropie en het totaal aantal manieren waarop een ideaal gas in een
       ruimte kan bestaan
5.   Het totaal aantal mogelijke verdelingen en entropiestijging voorafgaand aan
      irreversibele processen
6.   De totale statistische entropieverandering
7.   Statistische entropieverandering door irreversibele volumevergroting
8.   Statistische entropieverandering door irreversibele temperatuurverhoging
9.   Thermodynamische entropieverandering en reversibele processen
10. Entropieverandering door irreversibele en reversibele volumevergroting
11. Entropieverandering door irreversibele en reversibele temperatuurverhoging
12. Entropieverandering door reversibele gelijktijdige volume-  en temperatuur-
       verandering-1:  adiabatische uitzetting
13. Entropieverandering door reversibele gelijktijdige volume-  en temperatuur-
       verandering-2:  opwarmen bij constante druk
14. Samenvatting en conclusie


Geen opmerkingen:

Een reactie posten